โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
MEDNU Excellent Show 2020 (ดู 833 ครั้ง)
 

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง ในปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ  MEDNU Excellent Show 2020 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แสดงความสามารถแบบแขนงต่าง ๆ ไม่จำกัดประเภท ขอเพียงเป็นการแสดงออกที่สร้างความประทับใจ อย่างมีเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ด้านศิลปะการแสดง ดนตรีไทยและสากล การเต้นลีลาศ ร้องเพลง ร้องโอเปร่า เชียร์ลีดเดอร์ วาดภาพ ละคร ฯลฯ 

            การจัดโครงการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ หวังให้เป็นเวทีที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะแพทยศาสตร์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

 รายละเอียดและกติกาการรับสมัคร

 

 รางวัลชนะเลิศมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

  1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้อง
  2. เปิดรับการแสดง ทุกรูปแบบ เช่น ร้องเพลง เต้น หรือ Show อื่น ๆ โดยไม่จำกัดประเภทการแสดง

   เน้นมีเอกลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ ของผู้สมัคร เปิดรับสมัครทั้งแบบทีม และแบบเดี่ยว
  2. แนบคลิปการแสดง ความยาว 3-5 นาทีเพื่อให้กรรมการคัดเลือกในรอบแรก

   จากนั้นทีมผู้จัดจะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแข่งขันในรอบ Semi Final ต่อไป

 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

 ประกวดรอบคัดเลือก : สมัครออนไลน์ และส่งคลิปสมัครภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563

 ประกวดรอบ Semi Final  : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  ประกวดรอบ Final Show  :จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์

 โทรศัพท์ 0 5596 7938-40  : Facebook : MED-NU Excellent Show

 
MEDNU Excellent Show 2020 MEDNU Excellent Show 2020
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)