โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วยจำนวน 20 คัน (ดู 237 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและนางสาวธงวิไล กันทะสอน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 20 คัน ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยและสาธารณประโยชน์ต่อไป  โดยมี คุณรุ่งรัตน์  พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของ คุณรุ่งโรจน์ พิมพ์ครู บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จำกัด ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วยจำนวน 20 คัน
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)