โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา (ดู 360 ครั้ง)
 

   วันนี้ (11 ก.พ.63) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมบริหาร. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะด้านการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) ในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยได้เข้าพบคณาจารย์ 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ในการนี้คณบดีได้มอบหลักการสำคัญ คือ การร่วมพัฒนาไปด้วยกัน โดยให้ทุกแผนงานเน้นไปที่เป้าหมาย ทุกกิจกรรม มุ่งมั่นก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

 
คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)