โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน) จำนวน 6 ล็อค (ดู 309 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 6 ล็อค

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9698_ประกาศ 6 ล็อค (เอกสารแนบ)2(1).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)