โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 49 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา (ดู 1960 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

1.1 ตำแหน่ง พยาบาล                                                        

      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน  49 อัตรา

2.พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

2.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                       

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน 11 อัตรา

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ประกาศ-รับสมัครบุคคล พนง.มน.และ พนง.ราชการ ครั้งที่6-63 RN NA..pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9835_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)