โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา (ดู 678 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)                                            จำนวน 8 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

2. ตำแหน่ง คนสวน                                                                   จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9913_ประกาศรับสมัครฯ 2-2563 พนักงานทั่วไป -คนสวน.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9913_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)