โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน (ดู 1292 ครั้ง)
 

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10226_ประกาศขยายรับสมัครฯ 9-2563 พนักงานห้องบัตร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10226_ประกาศรับสมัครฯ 9-2563 พนักงานห้องบัตร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10226_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10226_แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)