โลโก้ หน่วยธุรการพัสดุ

หน่วยธุรการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา (ดู 1274 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่  9/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                                                     จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ

2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                                 จำนวน 3 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6733_ประกาศรับสมัคร 9 -61 นวก.พัสดุ-ผู้ปฎิบัติงาน.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6733_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)