โลโก้ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ดู 15214 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค ณ โรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2808_161101100819.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โดย :
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)