โลโก้ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 (ดู 312 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz เพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)