โลโก้ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ (ดู 592 ครั้ง)
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม QS) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม      ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ    Medicine Singing Contest  ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ 

โครงการ Medicine Singing Contest  เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมประกวดร้องเพลงประเภทไทยสากล หรือ สากล เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 18,000 บาท โดยได้ดำเนินงานเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-31สิงหาคม 2562  รอบ Audition เมื่อวันที่ 23-27 กันยายน 2562  รอบ Semi-Final เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เป็นรอบ Final รอบชิงชนะเลิศ 

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้  คือ  เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง ความสามารถทางด้านดนตรี การรับฟังดนตรี มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้การทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะแพทยศาสตร์กับนิสิตทุกคณะ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ ให้นิสิตได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนอีกด้วย โดยทุกการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การคิดแผนงาน  รูปแบบ  การดำเนินงาน นิสิตจะเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาเท่านั้น

ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ            นางสาวสายฝน พิทักษา        นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสหัสวรรษ บุญคง           นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอารีพร ดีจานเหนือ    นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

 

ทางคณะแพทยศาสตร์ขอขอบคุณ คณาจารย์ และนิสิต จากทุกคณะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะสร้างความประทับใจ สร้างการเรียนรู้ หล่อหลอมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ต่อไป

 
ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้ ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)