โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2562 (ดู 838 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้)

อัตราเงินเดือน 17,520 บาท 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
2 นักรังสีการแพทย์  2

พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1
 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 16-2562.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_3504_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_3243_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)