โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) (ดู 262 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ ภญ.ผุสดี บัวทอง ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ในการเยี่ยมสำรวจระบบยาโรงพยาบาลก่อนการขอรับการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ขั้นที่ 3  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     งานบริหารเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เชิญคณะกรรมการจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านระบบยา  มาเยี่ยมสำรวจระบบยาโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA มาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านระบบยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการเยี่ยมสำรวจระบบยา  จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านระบบยาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 
งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) งานบริหารเภสัชกรรม รพ.มน รับการเยี่ยมสำรวจจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)