โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 (ดู 946 ครั้ง)
 

     วันนี้(31 สิงหาคม  2562)  เวลา 19.00 น.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหารคณาจารย์ นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีและศิษย์เก่า ร่วมโครงการประเพณีรับน้องนิสิตแพทย์ใหม่ (ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีรับน้องเข้าวัง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์พระนเรศวร อีกทั้งทุกศูนย์แพทย์จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของแพทย์นเรศวรอย่างแท้จริง

 
ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7 ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)