โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “กระดูกสันหลังคด” (ดู 366 ครั้ง)
 

วันนี้( 3 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อ.นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้สัมภาษณ์รายการ “สุขกาย สบายใจ” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz   โดยคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นเรื่อง“กระดูกสันหลังคด”

 
สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “กระดูกสันหลังคด”
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 3 กันยายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)