โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนนเรศวรสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท (ดู 253 ครั้ง)
 

วันนี้(31 มีนาคม 2563 )เวลา 10.00  น.  หมู่บ้าน The Meadow  มอบเงินบริจาค จำนวน100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนนเรศวรสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)