โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
สมาคมผู้บริหาร- ครู โรงเรียนเอกชน พิษณุโลก มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้รพ.มน. (ดู 274 ครั้ง)
 

วันนี้(1เมษายน 2563 )เวลา 10.00 น.  ณ  โรงเรียนผดุงราษฎร์  จังหวัดพิษณุโลก  สมาคมผู้บริหาร- ครู โรงเรียนเอกชน พิษณุโลก มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ บรรเทาความขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและคุณวรรณา  พิมพานุวัตร หัวหน้างานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก  เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
สมาคมผู้บริหาร- ครู โรงเรียนเอกชน พิษณุโลก มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น  ให้รพ.มน.
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 1 เมษายน 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)