โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
สโมสรโรตารีนเรศวรบริจาคเงินสนับสนุนนเรศวรสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 30,000 บาท (ดู 275 ครั้ง)
 

วันนี้(1เมษายน 2563 )เวลา 11.00 น. ณ  โรงแรมชินะปุระ พิษณุโลก  สโมสรโรตารีนเรศวร มอบเงินบริจาค จำนวน30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและคุณวรรณา  พิมพานุวัตร หัวหน้างานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก  เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
สโมสรโรตารีนเรศวรบริจาคเงินสนับสนุนนเรศวรสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 30,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 1 เมษายน 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)