โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
บริษัทไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ไทยมาร์ท อิเล็กโทรนิคส์มอลล์ พิษณุโลก) บริจาคตู้แช่แข็งอาหาร ให้กับ รพ.มน. (ดู 245 ครั้ง)
 

     วันที่ 2 เมษายน 2563 คุณธเนศ ตั้งศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ไทยมาร์ท อิเล็กโทรนิคส์มอลล์ พิษณุโลก) บริจาคตู้แช่แข็งอาหาร ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19 โดย รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.พญ.รศสุคนธ์ คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

     คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ บริษัทไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ไทยมาร์ท อิเล็กโทรนิคส์มอลล์ พิษณุโลก) มา ณ โอกาส นี้

 
บริษัทไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ไทยมาร์ท อิเล็กโทรนิคส์มอลล์ พิษณุโลก) บริจาคตู้แช่แข็งอาหาร ให้กับ รพ.มน. บริษัทไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ไทยมาร์ท อิเล็กโทรนิคส์มอลล์ พิษณุโลก) บริจาคตู้แช่แข็งอาหาร ให้กับ รพ.มน.
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)