โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
รพ.มน.จัดซื้อหน้ากากอนามัยจากเงินบริจาคเป็นรายการแรก 56,000 บาท (ดู 381 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ รับมอบหน้ากากอนามัยคุณภาพทางการแพทย์ (Surgical mask Medical grade)จำนวน 28,000 ชิ้น เป็นเงิน 56,000 บาท.

โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งของชุด PPE  นอกจากนี้ได้ทำการสั่งซื้อหน้ากาก N95 โดยสั่งซื้อร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล​กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย​(UHosNet)​ มีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานทุกท่านทราบต่อไป

ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องขอขอบพระคุณเงินบริจาคของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 
รพ.มน.จัดซื้อหน้ากากอนามัยจากเงินบริจาคเป็นรายการแรก 56,000 บาท รพ.มน.จัดซื้อหน้ากากอนามัยจากเงินบริจาคเป็นรายการแรก 56,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)