โลโก้ หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
งานบริหารเภสัชกรรม และงานการเงิน รพ.มน.เริ่มใช้ระบบส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย (ดู 113 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารเภสัชกรรมและงานการเงิน ได้จัดระบบการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน โดยมีกระบวนการ เริ่มจากการเช็คประวัติการนัด การตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วย. จากนั้นจะทำการโทรศัพท์ซักประวัติสอบถามอาการโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หากผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถรับยาทานต่อที่บ้านได้ ทางโรงพยาบาลก็จะสอบถามความสะดวกของผู้ป่วยและจัดส่งยาให้ถึงบ้านผู้ป่วย. สำหรับผู้ป่วยที่มียาแช่เย็น​ เป็นข้อจำกัดให้มิอาจส่งทางไปรษณีย์ได้​ ทางรพ.จัดจุดรับยาแบบone stopด้านหน้ารพ. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาและการใช้ยา ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09 8794 9345 ในวันและเวลาราชการ

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติกว่าเดิมต้องการพบแพทย์ตามนัด ก็สามารถทำได้ ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้การรักษาในแผนกต่าง ๆ เช่นเดิมในวันและเวลาราชการ  ยกเว้นแผนกนอกเวลาราชการ และ คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี (Check Up Clinic) ซึ่งปิดให้บริการ. หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5596 5666 และ 0 5596 5777

 
งานบริหารเภสัชกรรม และงานการเงิน รพ.มน.เริ่มใช้ระบบส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)