โลโก้ หน่วยยานพาหนะ

หน่วยยานพาหนะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา (ดู 925 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                        จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                         จำนวน 15 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานเปล

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                         จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11100_ประกาศรับสมัครฯ 16-2563 PN NA เปล.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11100_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11100_แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)