โลโก้ หน่วยการเงินทดรองจ่าย

หน่วยการเงินทดรองจ่าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 14369 ครั้ง)
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง Direct Admissions (วิชาเฉพาะ) จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2809_คำสั่งคุมสอบ กสพท59.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)