โลโก้ งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก แบนเนอร์ งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” (ดู 678 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Neurology for Non-neurologist ณ ห้องประชุม CC2 - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร

   การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของโรคทางระบบประสาท โดยเฉพาะโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงภาวะความจำเสื่อม ซึ่งสำหรับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทและสมองจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมต่าง ๆ เข้าให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบการวินิจฉัย และประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist”
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)