โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือ การพยาบาลผู้ป่วยถอดท่อนำสายสวนออกจากหลอดเลือดแดงทางขาหนีบ
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 230_คู่มือ การพยาบาลผู้ป่วยถอดท่อนำสายสวนออกจากหลอดเลือดแดงทางขาหนีบ.pdf
 
230_สารบัญ 15_3_60.pdf
 

คู่มือ การพยาบาลผู้ป่วยถอดท่อนำสายสวนออกจากหลอดเลือดแดงทางขาหนีบ

วิมลวรรณ ปัญญาโรจน์

หน่วยปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)