โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 231_บทที่1-3_5พ_ค.pdf
 
 

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด
Manual for Nursing Procedure prior to Cardiac Catheterization

วรีรัตน์ เฉลิมทอง

หน่วยปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)