โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการสื่อสารและกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 233_คู่มือการสื่อสารและกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย.pdf
 
 

คู่มือการสื่อสารและกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย

 

ทิพวรรณ เรืองชูพงศ์

หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)