โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการคัดกรองผู้ป่วย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 236_เนื้อหา+ภาคผนวก.pdf
 
 

คู่มือคัดกรองผู้ป่วย

Triage manual

 

เนตรญา วิโรจวานิช

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)