โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการเปลี่ยนแป้นทวารเทียม
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 240_คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม 22.10.60-รวมเล่ม.pdf
 
 

คู่มือการเปลี่ยนแป้นทวารเทียม

 

รัชนีวรรณ แก้วทอง
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม 1 ฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)