โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

งานวิจัย

พฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 243_พฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด.pdf
 
 

พฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 

นางพีรนุช พันธุ์ภักดี

หอผู้ป่วยนอก

ฝ่ายการพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)