โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

วิธีปฏิบัติงาน

การจัดทำบันทึกการให้ยาผู้ป่วย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 247_การจัดทำบันทึกการให้ยาผู้ป่วย(ย่อไฟล์).pdf
 
 

การจัดทำบันทึกการให้ยาผู้ป่วย

 

โดย ทีม IM ฝ่ายการพยาบาล

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)