โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

วิธีปฏิบัติงาน

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 255_การป้องกันการเกิดแผลกดทับ.PDF
 
 

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

โดย ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)