โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ระเบียบปฏิบัติงาน

การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์หรือทางวาจา
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 265_การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์หรือทางวาจา.PDF
 
 

การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์หรือทางวาจา

 

โดย ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)