โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ระเบียบปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมิน Early Warning Signs
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 276_แนวทางการประเมิน Early Warning Signs.pdf
 
 

แนวทางการประเมิน Early Warning Signs

โดยคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)