โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางเดินหายใจยาก สำหรับวิสัญญีพยาบาล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 288_พัชรี ปัญญาดี.pdf
 
 

คู่มือการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางเดินหายใจยาก สำหรับวิสัญญีพยาบาล

 

โดย พัชรี ปัญญาดี งานการพยาบาลวิสัญญี ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)