โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับวิสัญญีพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเฉียบพลันชนิดรุนแรง ในระหว่างการระงับความรู้สึก
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 291_ยุพิน คำพัน.pdf
 
 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับวิสัญญีพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเฉียบพลันชนิดรุนแรง ในระหว่างการระงับความรู้สึก

 

ยุพิน คำพัน

งานการพยาบาลวิสัญญี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)