โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการดูดเสมหะในผู้ป่วยเด็กใส่ท่อหลอดลมคอ
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 293_ลำดวน การะพิน.pdf
 
 

คู่มือการดูดเสมหะในผู้ป่วยเด็กใส่ท่อหลอดลมคอ

 

โดย ลำดวน การะพิน

หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)