โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการประเมินความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 295_วราพงษ์ ทาตุ้ย.pdf
 
 

คู่มือการประเมินความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น

 

โดย วราพงษ์ ทาตุ้ย 

งานการพยาบาลวิสัญญี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)