โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายน้ำดี
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 304_ฤดล.pdf
 
 

คู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายน้ำดี

 

โดย ฤดล สุดาสุด

หน่วยรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)