โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

วิธีปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 309_WI-ND-001-325-00 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย.PDF
 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย

 

ฝ่ายการพยาบาล 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 4 กันยายน 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)