โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี (ดู 68 ครั้ง)
 
ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี
 

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  สำหรับในปีนี้ ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ และมอบโล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่นประเภทต่าง ๆ  โดยจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

        การนี้  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารบุคลากรและนิสิตแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และร่วมมอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน  3 ท่าน ในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศ ประเภทบุคลากรดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  วรศักดิ์วุฒิพงษ์  นายสุรเชษฎ์  มีไชยโย  นางพรพนา  บุญธูป  และนางสาวเพียงพนอ  บุญกล่ำ ได้รับโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย  และ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธรุวสิทธิ์  ม่วงเนียม  นางสุชาดา เขียวหมู ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)