โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 (ดู 42 ครั้ง)
 
กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 
โดยจะจัดกิจกรรม​ทั้งหมด 2​ครั้ง​ เพื่อ​กระตุ้น​การรับReaccredit รายละเอียด​ดังนี้ ครั้งที่1​ แบ่งเป็น 2 ​ทีม​ รับผิดชอบ​แต่ละอาคาร​ จัดในลักษณะ​การเล่นเกม​ส์ Kahoot​ ​ตามตารางที่กำหนด ข้อคำถาม​จากทุกทีมหลัก​ ประกอบด้วย​ policyฝ่ายการ, IC, RM, ENV, PI, Pain, Fall, Med, IM​ ทีมหลักของฝ่าย, IC, RM  และครั้งที่ 2 เน้นสร้างความตื่นตัว​ โดยให้ทุกทีมทำ Short cut เพื่อพิมพ์​แจกหน้างาน พร้อมสโลแกนสั้นๆของแต่ละทีม​ โดยจะจัดในช่วงวันที่​13-17 พฤษภาคม 2562

 
กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2 กิจกรรมประชุมบุคลากร ​และkick off​ HA​​ รุ่นที่ 1-2
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)