โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าสังเกตการณ์ (ดู 196 ครั้ง)
 
หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าสังเกตการณ์
 

น่วยวิจัยธาลัสซีเมีย เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าสังเกตการณ์

ในหน่วยวิจัยธาลัสซีเมียศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เมื่อวันที่ 9 - 22 พฤศจิกายน 2559 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 168 คน เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย โดยบุคลากรหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้การตอนรับนิสิตแพทย์ดังกล่าว เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้พื้นฐานของโรคในระบบโลหิตโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมีย ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 462_ข่าว นิสิตแพทย์ ปี 2 (2559) .pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)