โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.มน.รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012: และ ISO 15190:2003 (ดู 278 ครั้ง)
 
รพ.มน.รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012: และ ISO 15190:2003
 
 
รพ.มน.รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012: และ ISO 15190:2003
 

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2560  เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 และกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย นายวัฒนพงศ์ วุทธา หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และ ศ.ดร. สาคร พรประเสิริฐ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม CC-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การตรวจการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ให้ได้มาตรฐานและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการเพื่อความคุ้มทุนเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สากล

 

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 477_ธาลัสซีมเมีย มน ต่ออายุ ISO 26-27-01-2560.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)