โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15 (ดู 505 ครั้ง)
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15 สามารถดาวน์โหลดเอกสารพร้อมลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางคิวอาร์โค้ดได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15
 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 581_หนังสือเชิญประชุม.PDF
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 581_แบบใบสมัครโปรเตอร์ 2560.docx
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 581_แบบตอบรับภายนอกโรงพยาบาล.docx
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 581_โครงการปี 2560(ภายนอก) .docx
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)