โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15 (ดู 192 ครั้ง)
 
งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15
 

งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15

                วันนี้ (25 สิงหาคม 2560 ) เวลา 09.00 น. อาจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่15 เรื่อง  “Current Management to Beta Thalassemia / hemoglobin E Disease”  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

                การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และเพื่อจัดตั้งเครือข่าย ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวกลางสำคัญ

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_เอกสารบรรยาย GC in b thal HbE รศ. นพ. ชเนนทร์ วิภารักษ์.rar
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_เอกสารบรรยาย B-E Management ผศ. นพ.เอกอมร เทพพรหม.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_เอกสารบรรยาย Non-invasive PND รศ. นพ. พีระพล วอง.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_.......docx
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_เอกสารบรรยาย GenotypePhenotype ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 623_เอกสารบรรยาย RegulationHb F and enhancers ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
โดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)