โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ดู 406 ครั้ง)
 
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-965771

 
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558
โดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)