โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559 (ดู 724 ครั้ง)
 
โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559
 

               โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเพิ่มมากขึ้น และลดจำนวนผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

               โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเอกาทศรถ 1,2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยลงทะเบียนออนไลน์ http://goo.gl/forms/fT46RtDkyC หรือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ โทร. 5400 โทรสาร 0 5526 1336 E-mail : oii_iris_iio@hotmail.co.th 

 
โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559 โครงการการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2559
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559
โดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)