โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560 (ดู 365 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560
 

          ขอเรียนเชิญหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรในสังกัดที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

           โดยจัดส่งแบบตอบรับที่งานศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 อาคารสิรินธร (น.ส.กรรณิกา มีรุณ) โทร.5400 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  E-mail : kannikame@nu.ac.th หรือลงทะเบียนออนไลน์

 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560 เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ทางวิชาการครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2560
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
โดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)