โลโก้ ศูนย์มะเร็ง แบนเนอร์ ศูนย์มะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558 (ดู 492 ครั้ง)
 
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558
 

  วันที่ 17 ก.ค. 2558 ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558   ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      เวลา 8.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมา อาทิเช่น บุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ เจ้าที่หน้าที่ เภสัชกร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

 
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2558
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558
โดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)